Rekord / ProTwinBike
Nedan hittar du gällande rekord i ProTwinbike


Svenska Rekord:

Detta är de OFFICIELLA svenska rekorden som registrerats och godkänts av SVEMO.
Krav: Resultatet skall backas upp inom 1%, vid samma tävlingstillfälle.
Rekordnoteringar av tid och hastighet görs av förare på speciell blankett, som ska undertecknas av
besiktningschef och tävlingsledare på aktuell tävling. Ansökningsblankett finns på www.svemo.se eller
fås via klubben. Blanketten sänds till SVEMO för registrering. Tidtagningsanläggningen ska vara
godkänd av dragracingsektionen (SVEMO) för att svenska rekord ska accepteras.
Svenskt Rekord kan endast innehas av Svensk medborgare.
201m rekord kan inte sättas på 402m bana.
 

Pro Twin Bike / Svenska Rekord

1/4 mile (402 meter)

Time:

8,934 s

Hans Erkenfjord

Sundsvall 2, 2008

 

Top Speed:

247 km/h

Mikael Bagge

Kjula, 2014

1/8 mile (201 meter)

Time:

5,865 s

Kenneth Holmberg

Malmö sept 2011

 

Top Speed:

200,23 km/h

Kenneth Holmberg

Malmö sept 2011

 


Klass-Rekord:

Detta är rekord som
 noterats på olika tävlingar i klassen ProTwinBike.
Klassrekord redovisas av STSBA, på twinbike.se
Krav: Resultatet skall backas upp inom 1%, vid samma tävlingstillfälle.
Rekordkörning skall meddelas till STSBA's ordförande eller STSBA's tävlingsansvarige.
Tidkort som styrker rekordet skall bifogas.
Tidtagningsanläggningen ska vara godkänd av dragracingsektionen (SVEMO) för att klass-rekord ska accepteras.
Klassrekord kan innehas även av icke Svensk medborgare.
201m rekord kan inte sättas på 402m bana.
 

Pro Twin Bike / Klass-Rekord

1/4 mile (402 meter)

Time:

8,6617 s

Claus "Speedy" Christiansen

Kjula 2012

 

Top Speed:

255,68   km/h

Claus "Speedy" Christiansen

Sundsv II 2010

1/8 mile (201 meter)

Time:

5,429 s

Claus "Speedy" Christiansen

Malmö sept 2011

 

Top Speed:

212,43   km/h

Claus "Speedy" Christiansen

Malmö sept 2011